Literatura

Afred Adler: 
Umění rozumět – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE 1, Práh, Praha, 1993

Alfred Adler: 
Psychologie dítěte – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE 2, Práh, Praha, 1994

Alfred Adler: 
Smysl života – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE 3, Práh, Praha, 1995

Don Dinkmeyer, Gary D. McKay:
STEP: Efektivní výchova krok za krokem, Portál, Praha, 1996 

Don Dinkmeyer, Gary D. McKay:
Efektivní rodičovství krok za krokem, Portál, Praha, 2008

Betty Lou Bettnerová, Amy Lewová: 
Odvaha žít svůj život, Konfrontace, Hradec Králové, 1995

Kevin Leman:
Sourozenecké konstelace, Portál, Praha, 1997

Eva Dreikursová-Fergusonová: 
Adlerovská teorie – Úvod do individuální psychologie, Sursum, Tišnov, 1993

Rudolf Dreikurs, Loren Grey:
Logické dôsledky, Artus, Nové Zámky, 1997

Adele Faber a Elaine Mazlish:
Jak  mluvit , aby nás děti poslouchaly, Computerpress, Brno, 2008

Adele Faber a Elaine Mazlish : 
Sourozenci bez rivality, Computerpress, Brno, 2008