O co jde?

Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? Co si počít, když dítě nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat úkoly či domácí práce? 

Mrzí vás, že se odchod z domu neobejde bez křiku, připomínání či odmlouvání

Zdá se vám, že vás vaše děti neposlouchají? Že dělají často pravý opak toho, než co byste vy jako rodiče potřebovali?      

V Kurzu efektivního rodičovství se rodiče scházejí, aby se seznámili s problematikou výchovy svých dětí, diskutovali o výchovných problémech a pod vedením zkušeného lektora si osvojili užitečné a praktické metody a techniky, získali tipy a podněty pro výchovu svých dětí.


Program pomáhá rodičům:  

  • lépe rozumět svým dětem,
  • vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti,
  • správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je,
  • řešit konflikty a předcházet špatnému chování.

Skupina poskytuje rovněž bezpečné a přátelské prostředí, čas i prostor si o problémech s dětmi pohovořit, sdílet je s ostatními, vyměňovat si navzájem cenné zkušenosti o péči a výchově dětí. Nezanedbatelnou úlohou skupiny je načerpání nových sil a energie, možnost si odpočinout, aby byl rodič dále schopen s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a profesí zároveň, tj. být dobrým rodičem svým dětem.  


Institut efektivního rodičovství

při Centru pro rodinu a sociální péči v Brně

Hlavním garantem programu efektivního rodičovství v ČR i na Slovensku je Institut efektivního rodičovství založený v rámci Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, neziskové organizace zřízené 1. 6. 1992 Brněnským biskupstvím.

Programy Centra pro rodinu a sociální péči jsou založeny na propojení práce dobrovolných spolupracovníků a odborníků ze sociální, lékařské a psychologické oblasti. Orientují se na společně strávený čas rodičů a dětí, který umožňuje vzájemné naslouchání, zážitky, a tím i nastartování potřebných změn v rodinném systému. Programy rovněž umožňují integraci handicapovaných dětí a podporují mezigenerační soužití. Některé aktivity CRSP jsou koncipovány také pro skupiny rodin, takže dochází k nenásilnému odezírání různých výchovných a rodinných stylů, vzájemnému povzbuzení a podpoře.

Veškeré aktivity CRSP vycházejí z křesťanských hodnot, hodnot demokracie a lidských práv. Řídí se platným legislativním rámcem České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv Spojených národů a Úmluvou o právech dítěte.

Více informací a programovou nabídku Centra pro rodinu a sociální péči na www.crsp.cz