Pro lektory

Kurzy efektivního rodičovství vedou vyškolení lektoři, zkušení rodiče, často současně odborníci - psychologové, pedagogové, sociální a rodinní pracovníci. Certifikovaný lektor prochází třístupňovým vzděláváním. Nejprve absolvuje program jako rodič, získává zkušenosti s nabízeným konceptem ve vlastní rodině. Následně absolvuje akreditovaný výcvik, ve kterém se s konceptem seznamuje více do hloubky, poznává teoretické základy programu. Pracuje pod supervizí a minimálně 2x ročně se vzdělává na odborných seminářích určených speciálně pro lektory Kurzů efektivního rodičovství.