Pro lektory

Pro lektory vyškolené v programu Efektivní výchova jsou určena setkání zaměřená na supervizi a na další vzdělávání. Jejich cílem je podpořit lektory v jejich práci se skupinami rodičů, vytvořit prostor pro sdílení, spolupráci, bezpečné vyjádření nejistot, problémů a starostí se kterými se při vedení Kurzů efektivního rodičovství setkávají.

Vzdělávací semináře jsou zaměřeny na předání metodiky k nadstavbovým kurzům pro rodiče, které je možné vést pro absolventy Kurzu efektivního rodičovství jako jednodenní semináře nebo cyklus tvořený ze tří lekcí. Struktura lekce i manuálu, který absolventi získávají, je podobná, jako je tomu u základního kurzu.

Workshopy jsou půldenní setkání lektorů, kteří pracují nebo se chystají pracovat xd xkupinami rodičů a chtějí se navzájem setkat, vyměňovat si zkušenosti apod. Setkání bude moderované, ale předpokládá se vzájemná výměna nápadů a tipů k vedení i organizaci kurzu pro rodiče.

Individuální supervize a metodické vedení je možné se domluvit na individuální supervizi nebo náslechu či na metodickém vedení spojeném s návštěvou ve vaší skupině, následnou zpětnou vazbou a poskytnutím konkrétních doporučení pro Vaši práci. Podmínky této služby jsou domlouvány individuálně.

Cena za seminář je  1 100 Kč/osobu.

 

Přihlásit se můžete na adrese: gabriela.vybiralova@crsp.cz

 

Vzdělávací semináře 2015

 

18. 5. 2015 Rodinné mapy

Od 9:00–16:30 hodin, s přestávkou na oběd, v prostorách CRSP Josefská 1.

Lektor:

Mgr. Martin Bušina

 

16. 9. 2015 Komunikace v rodině

 

Od 9:00–16:30 hodin, s přestávkou na oběd, v prostorách CRSP Josefská 1.

Lektorky:

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. a PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.