O programu - historie a lidé

 

Kurz efektivního rodičovství se do Evropy rozšířil z USA a Kanady. Vytvořili ho doktoři psychologie a rodinní terapeuti Don Dinkmeyer a Gary D. McKay v 60.tých letech 20. století. Jeho základy jsou popsány v knize STEP: Efektivní výchova krok za krokem, vydané v češtině v roce 1996 v nakladatelství Portál a jeho mottem je „rodičovství je výzva“. Autoři se inspirovali individuální psychologií Alfreda Adlera a pracemi jeho následovníka Rudolfa Dreikurse a vytvořili metodu, která má pomoci rodičům získat dovednosti a schopnosti potřebné k vytvoření pevných, konstruktivních a láskyplných rodinných vztahů. Během posledních 25 let absolvovali jejich kurzy miliony rodičů na celém světě. 

V České republice se kurzy rozšířily díky Centru pro rodinu a sociální péči v Brně. Po mnoha letech dobrovolné spolupráce nastoupila v roce 2006 Ing. Mgr. Eliška Vondráčková. Přinesla s sebou cílevědomost, vytrvalost a odbornost do rozvoje rodičovského vzdělávání. Byla to ona, která  oslovila Ing. Valerii Wágnerovou. Společně vytvořily projekt Kurzů efektivního rodičovství a vyškolily mnoho desítek rodičů i lektorů.

V roce 2008 se k programu připojily i psycholožky  PhDr. Miroslava Štěpánková, PhD. a Mgr. Michaela Širůčková, PhD., které začaly působit jako odborné garantky programu. Lektorský kurz zakotvily v teoretických základech individuální psychologie a postupně převzaly vedení lektorských kurzů, další vzdělávání lektorů a jejich supervizi.

Každoročně je vyškolena nová skupina lektorů, kurzy pro rodiče jsou realizovány  po celé ČR a od roku 2008 se rozšiřují i na Slovensko. Celkem bylo vyškoleno téměř 130 lektorů, z nichž asi 60 aktivně působí.

Samotným Kurzem efektivního rodičovství prošlo již více než 2500 rodičů. Kurzy běží v mnoha větších i menších městech v ČR (viz Místa konání).