Základní kurz

Cílem programu je praktický nácvik řešení nejčastějších problémových situací, se kterými se rodiče při výchově svých dětí setkávají. Poskytuje rodičům podporu a pomoc při zvládání výchovných postupů, jež by vedly k dobrému fungování vztahu rodič – dítě a k celkovému pocitu spokojenosti v rodině.

Program tvoří devět lekcí, ve kterých jsou probírány základní principy efektivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Je koncipován pro skupinu cca 12 rodičů bez dětí, kteří se schází na pravidelných dvouhodinových setkáních nejlépe jedenkrát za týden, případně jedenkrát za 14 dnů. Existuje i intenzivní víkendová varianta kurzu. 
Lektor podává krátký teoretický výklad a na velkém množství praktických příkladů i nácviku modelových situací ze života rodin ukazuje rodičům principy a zásady výchovy založené na spolupráci a respektu mezi rodiči a dětmi. K upevnění a zažití získaných informací dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování.

Jednotlivá témata kurzu
1. Základní stavební kameny efektivního rodičovství
2. Rodinná atmosféra, sourozenecké konstelace
3. Pochopení nesprávného chování dětí, řešení problémů
4. Povzbuzování - budování sebedůvěry dítěte
5. Komunikace - jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
6. Komunikace - jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
7. Přirozené a logické důsledky chování – cesta k samostatnosti
8. Disciplína, rodinná pravidla, rodinné rady
9. Rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče, závěr

 

Nabízíme také navazující kurzy pro rodiče a školení lektorů.