Školení lektorů

 

Nezbytné předpoklady pro lektorské vyškolení: absolvování základního rodičovského kurzu, je zapotřebí, aby budoucí lektor koncept přijal a začal ho aplikovat ve svém životě. Dále je třeba mít vlastní rodičovskou zkušenost, VŠ vzdělání v oboru pedagogika, psychologie, ... a uspět při osobním pohovoru s odborným garantem celého vzdělávacího programu.

Výcvik tvoří 6 celodenních setkání s celkovou časovou dotací 48 hodin. Součástí je získání manuálu pro lektory a sady pracovních listů kopírovatelných pro rodiče. Osvědčení s akreditací u MŠMT a nově i u MPSV.

 

Výcvik lektorů v roce 2015 plánujeme v Brně v CRSP, Josefská 1, termíny: 13.–14. dubna, 5.–6. května a 8.–9. června 2015, cena: 8 500 Kč.

Temín uzavření přihlášek je do 28. 2. 2015.

 

 

Zájemci se mohou přihlásit mailem: gabriela.vybiralova@crsp.cz