Některé níže uvedené otázky byly položeny v pořadu Sama doma vysílaném Českou televizí. Odpovídaly na ně PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Ing. Eliška Vondráčková

Otázky a odpovědi

Jaký je vztah efektivního rodičovství k terapii pevným objetím

Terapie pevným objetím nemá s Kurzy efektivního rodičovství žádnou souvislost a v základním konceptu Efektivního rodičovství se tato terapie nevyužívá. Kurzy realizované pod Institutem efektivního rodičovství prvky terapie pevného objetí neobsahují. Někteří z lektorů vyškolených v programu Efektivní rodičovství jsou zároveň terapeuti nebo propagátoři TPO a ve své práci se k TPO odvolávají. Pokud tedy absolvujete kurz, který není vedený pod hlavičkou Institutu efektivního rodičovství, můžete se s informacemi o TPO setkat. 

Čerpají tyto kurzy také z konceptu Respektovat a být respektován manželů Kopřivových?

Kurzy efektivního rodičovství vychází z práce psychologů Don Dinkmeyera a Gary D. McKaye. Základy jsou popsány v knize Efektivní rodičovství krok za krokem, Portál, Praha, 2008. Kurzy Respektovat a být respekotván mají podobné základy a doporučují podobné výchovné principy.

Tresty neponižují, tresty mají vymezovat hranice!!!! Pokud se podíváte do přírody, mezi jakékoliv společenské zvířata, všude fungují dospělí, jako autority a všude mladí jedinci musí poslouchat. Nikde nejsou mláďata partnery dospělým... Je to nesmysl, který se vám vymstí. Je to o zachování druhu. A ještě jedna věc. Jsou jedinci silní a slabí, jako v přírodě, tak i u nás lidí. Nechtějte proboha svou liberální výchovou mít ze všech jedinců silné a sebevědomé lidi. Takhle to není a nebude. Takto vychováte pouze drzé jedince se sklony k šikaně..

Rodičům pomáháme uplatňovat takovou výchovu, která nabízí prostor v rámci vymezených hranic. Jen taková výchova učí děti na jedné straně respektu k druhým - a to nejen silnějším jedincům, ale ke všem a zároveň jim umožňuje stát se rozhodnými, zodpovědnými a samostatnými jedinci. Používán trestů - tedy jednání z pozice síly, k tomuto cíli nevede. Současně nedoporučujeme výchovu liberální a uvědomujeme si její nebezpečí.

Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor na lehké plácnutí přes ručičku. Naše malá má své plácací období a každého jen plácá - tak ji lehce plácnu také přes ručičku a jí se to nelíbí, tak se jí snažím vysvětlit, že když se to nelíbí jí, nelíbí se ani ostatním, když je plácá! Mojí tchýni se tato metoda nelíbí, poradíte mi?!

Dcerce se snažíte vysvětlit, aby druhé neplácala tím, že ji sama plácnete... Raději jí ručičku chytněte, nejlépe dřív než někoho uhodí, a jasně důrazně opakujte "to se nedělá" a ukažte jí, že může druhého raději pohladit. A vytrvejte :-)

Dobrý den, mám 15měs.dceru.Chci se zeptat, jak reagovat, když např. na hřišti ostatní děti "nevědomky" uhodí/kopne - komentuje to "bac" kop". Bere to jako hru, protože doma dělá kop do balonu a bac do stolu.Vysvětlování v tomto věku nená asi moc efekt a když jí plácnu přes ruku, bere to jako hru a oplácí mi to.

Dítě tohoto věku si neuvědomuje zcela, že takové chování není vhodné. Ten signál by mělo dostat od Vás. Při každém takovém jejím kopnutí/bouchnutí ji jasně a důrazně sdělte, že takto se chovat nemá, ukažte jí, co naopak dělat může - pohladit, podat hračku, kopnout raději do balonu apod. Buďte v tom důsledná a opravdu důrazná. Zkuste také rozpoznat, kdy se k něčemu podobnému dcera chystá a usměrněte ji pozitivně předem.

Máme 2letou dcerku. Neumím ji motivovat třeba k úklidu, k poslouchání vůbec. Jsou dny, kdy poslouchá pěkně, je hodná, z toho je ale den, kdy od rána dělá naschvály, všechny věci, které nesmí. To je pak den na psychiatra-pro mě. Nevím, jak jí vysvětlit nebo jak na ni vůbec mluvit. Jsem si vědoma, že mluvím dost v záporech(nedělej to,nech to ležet,apod.). Pak schválně jde a zkouší to. Nedokážu si tak rychle rozmyslet větu, jak ji podat, aby zněla kladně. Zkouším po dobrém, pak zvyšuju hlas, počítám do 3(to většinou zabere), na konec dostane na zadek. To už jsem vytočená na maximum. Děkuji

Cítíte správně, že používání zákazů a rozkazů dítě naopak vede k přesně opačnému jednání. Zkuste nad svým způsobem mluvení na dcerku přemýšlet ve chvílích klidu, hledejte nové, pozitivní způsoby vyjadřování. Nevhodným situacím je vždy lépe předcházet než je potom v afektu řešit. Raději jednejte, než abyste se s dcerou dohadovala. V jejím věku se učí vhodnému chování, je teprve na začátku cesty. Zaměřte se na ocenění všeho dobrého co se jí povede, co udělá dobře.

Dobrý den, mám 13- lete dvojčata holku a kluka a holka prožívá dle mého názoru dost těžkou pubertu je v uvozovkách hluchá a slepá na vše co se děje kolem ní. Nevím si s ní rady. Třídní učitel tvrdí že dcera dle jeho názoru se projevuje nejvíce v chování. Prosím o radu.

Zaměřte se na podporu dcery a její identity jako ženy, hledejte společný zájem, kterému byste se mohly věnovat jen samy dvě. Vytvořte prostor, kdy budete poslouchat svoji dceru, i když nebudete s jejími názory souhlasit. Tak se v jiných situacích snáze podaří dosáhnout toho, aby zase ona poslouchala Vás.

Chtěla bych se zeptat co s dítětem když si prosazuje určitou věc, stále dokola křičí,že to chce a nepovolí dokud rodiče neudělají co chce. Jsou mu 2 roky, domluví se, rodiče na něho čas mají a vymýšlejí stále nové aktivity, ale dítě si samo nehraje a matku vůbec nebere jako autoritu, přesto že k sobě mají rodiče dobrý vztah.

Zkuste odvést pozornost dítěte, nejlépe před tím, než se dostanete do sporu. Některé krizové situace můžete vyřešit tak, že necháte dítě, aby se rozhodlo v rámci nějakých hranic samo - dáte mu na výběr několik přijatelných možností. Ve dvou letech se dítě teprve učí si samo hrát - není samozřejmé, že by to už mělo umět.  

Mám dvouletého syna. Vůbec neposlouchá, dělá si co chce, stojí to hodně nervů. Ikdyž domlouvám mírným hlasem přijde mi to zbytečné. Jak na něj? Poraďte prosím.

Zkuste věnovat pozornost i tomu, co daným situacím, kdy syn neposlouchá, předchází. Syn by měl z Vaší strany dostávat dostatek soustředěné pozornosti, podpory a také určitý prostor pro vlastní rozhodování a iniciativu, odpovídající jeho věku. V případě situace, kdy je potřeba stanovit hranice, zkuste jednat a mluvit se synem laskavě, ale současně jasně, důrazně a jednoznačně. Není nutné nluvit dlouho. V tomto věku je vhodnější použít vysvětlení jednoduché, stačí několik slov a dále spíše jednat než mluvit.

Dobrý den, jak reagovat při výchově, pokud můj 12 letý syn má ke všemu připomínky, o všem dlouho diskutuje, aby tím odvedl pozornost od podstaty věci. Není schopen uznat vlastní vinu. Cítí se ukřivděný, pokud odmítám dlouhé diskuze o všem a dokonce už mě i několikrát upozornit, jak je to dnes moderní, že on má své práva, především právo na názor. To sice má, nikdy jsem neuznávala tvrdou výchovu, s dětmi komunikuji od narození, vysvětluji,apod. ale u nás to sklouzlo do dlouhosáhlých debat o ničem, kdy po páté větě nemáte sílu poslouchat výmluvy. Nevím si s tím rady, toto jeho chování "vytáčí" naprosto všechny, vč. učitelů a on nechce připoustit, že něco je špatně a měl by změnit. Má pak problémy všude. Nikdo se nechce nechat neustále poučovat. Někdy je prostě potřeba mít pravidla, které budou všichni respektovat, ale u nás to nejde. Pravidla jsme si dohodli, nedodržují se, prostě vždycky za to může někdo nebo něco jiného. Díky.

Pokud takový stav přetrvává již delší dobu, není snadné změnit Váš i synův přístup. Bylo by dobré, abyste se nyní zaměřila více na budování vztahu a posilování pocitu zodpovědnosti u Vašeho syna. Toho můžete dosáhnout za prvé tím, že se budete snažit se synem hledat něco co vás spojuje a není zdrojem napětí. Snažte se v takových chvílích naladit na stejnou vlnu a zároveň přehlížet případné nevhodné slovní projevy nebo chování syna. V těchto chvílích ho vůbec nevychovávejte, jen se snažte nalézt něco společného. Posílení zodpovědnosti u syna můžete dosáhnou projevením důvěry v jeho schopnost stát se zodpovědným. Zkuste na něm hledat každý den něco dobrého, co se mu podařilo a oceňte ho za to. Věřte, že to časem přinese víc užitku, než poukazování na jeho chyby.

Co to je „ rodičovské vzdělávání“?

Obecně lze rodičovské vzdělávání charakterizovat jako vzdělávání k podpoře a rozvoji rodičovské role za pomoci různých prostředků a v různých prostředí.

Co je obsahem „rodičovského vzdělávání“?

Definice obsahu rodičovského vzdělávání nejčastěji zmiňují, že je důležité rozvíjet klíčové dovednosti a schopnosti vztahující se jednak k fyzické péči o dítě, dále k uspokojování psychických potřeb dítěte a v neposlední řadě zdůrazňují schopnosti umožňující správné rodičovské výchovné působení.

Je potřeba se jako rodič něco učit? Není to zbytečné?

Potřebu dalšího vzdělávání vyvolávají změny ve společnosti. Jak se naše společnost vyvíjí, vyvíjí se i rodičovství a pohled na výchovu, na dítě, na fyzické tresty, aj. Vývoj s sebou přináší mnohá pozitiva, nové výrobky či další možnosti, které mohou rodičovství usnadňovat, na druhou stranu se ve společnosti objevují i nová nebezpečí. 
Právě v zájmu zdravého vývoje dětí by se rodiče měli celoživotně vzdělávat, protože oblast rodičovských zájmů je velmi široká. Dalším pádným argumentem pro potřebu rodičovského vzdělávání jsou změny v rodině, konkrétně měnící se funkce a podoba rodiny. 
V tradičních společnostech byla péče o děti věcí veřejnou, tudíž i bezdětné ženy měly možnost v rámci své širší rodiny vyzkoušet si péči o malé děti a připravily se tak na své vlastní potomky. Naopak dnešní moderní západní žena čekající své první dítě často nemá představu, co péče o dítě obnáší. To otevírá prostor pro celou řadu vzdělávacích aktivit, od kurzů předporodní přípravy přes následnou péči o kojence a batolata až po vzdělávání se ve výchovné tématice.

Nestačí pouze přečíst si něco v knížce, na internetu, probrat to se známými?

Odborných knih i publikací o výchově je celá řada a liší se svojí kvalitou. Často jsou zaměřeny na konkrétní výchovný problém a nepřináší ucelený pohled na výchovu, mnohdy přináší velmi málo nových informací. Na internetu je proces vyhledávání si konkrétních informací často velmi zdlouhavý, mnohdy se dočteme spousty různých protichůdných rad a řešení.

Znamená to, že jsem špatný rodič, když potřebuji kurz efektivního rodičovství?

Ne, vůbec ne. Znamená to, že máte odvahu přiznat, že nejste dokonalý a hledat jiná řešení než křik, tresty a výhrůžky.

Proč se rodiče do Kurzu efektivního rodičovství hlásí?

Hlavní důvody jsou dva – prevence a pomoc. Pokud doma matka řeší s dětmi nějaký problém a neví si s ním již rady, očekává, že se na kurzu dozví, jak se dá situace řešit. Další typ žen přichází do kurzu s cílem dovědět se rady, jak mnohým problémům předejít.

Dozvědí se rodiče něco, co lze uplatňovat ve výchově?

V kurzu se probírají a cvičí na praktických příkladech různé komunikační styly. Na základě výpovědí absolventek se ukazuje, že mnohé rady z kurzu začaly používat ve své výchově.
Například jedna z absolventek vypráví o vyjednávání, které uplatňuje při nakupování s malým synem. Na nákup ho dopředu připraví a řekne, že když bude po celou dobu hodný, tak dostane na závěr lízátko. „ Syn už v obchodě nežadoní, abych mu něco koupila. Bez problémů počká, až nakoupím. Ví, že když bude hodný, dostane sladkou odměnu. Poznatky získané na kurzu jsem tedy uplatnila i v praxi.“

Dozví se rodiče v kurzu nějaké zaručené recepty na výchovu?

Kurz přináší informace, které rodiče neberou jako předpis, podle kterého by se měly řídit, ale berou je jako návod, inspiraci a zpestření. Obsah kurzu by se tedy mohl nazvat: Aneb jak se dá ve výchově postupovat jinak.

Stanou se rodiče po absolvování kurzu dokonalou matkou, otcem?

Hlavní motto kurzu je: „Dokonalost je nereálná, ale zdokonalování se je možné“. Hlavním cílem je předat rodičům vzkaz o tom, že oni samotní mají nárok být nedokonalí. Při praktickém nácviku různých technik dodává lektorka rodičům povzbuzení, například: „Buďte v pohodě, když se vám něco nepodaří. Nikdo z nás není stroj. Ještě tisíckrát spálíte omáčku a budete křičet na dítě. Nikdo z nás není dokonalý a musíme brát v úvahu , že dokonalé nejsou ani naše děti.“

Záznamy: 1 - 19 ze 19