Základní večerní kurz v Pardubicích

19.10.2012 17:20

Od 19. 10. 2012 začíná základní večerní Kurz efektivního rodičovství v RC Dubínek v Pardubicích, který se koná pod záštitou obecně prospěšné společnosti SKP-centrum, kurz povede Ing. Valerie Wágnerová, garant a autorka manuálu ke Kurzu efektivního rodičovství, a Ing. Ivana Benešová. Setkání vždy 1x za 14dní, začátek v 17.00.
Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Filipová – koordinátora služby 
katerina.filipova@skp-centrum.cz
420 773 080 585
Bc. Petra Nosková – sociální pracovnice
petra.noskova@skp-centrum.cz
420 777 765 846"