Prohlášení autorky webu Elišky Vondráčkové

Milé lektorky, milí lektoři, rodiče a návštěvníci tohoto webu,

po dlouhé době vás všechny srdečně zdravím. V těchto dnech jsem nucena ukončit provoz stránek, na kterých jsem kdysi vytvořila zázemí pro předávání informací o Kurzu efektivního rodičovství v rámci celé ČR. Jedním z důvodů je obava Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, že dochází zveřejněním textů na těchto stránkách k plagiátorství. Protože jsem tyto texty všeobecně šířila a chtěla jsem, aby se dostaly k co největšímu počtu lidí, mohlo se stát, že je teké používáte a tím se vystavujete stejnému podezření. Upozorňuji vás tedy na tuto skutečnost, abyste se nedostali do podobné situace jako já.

Před několika lety, po mém odchodu z pracovního poměru v CRSP, vznikly určité pochybnosti, zda-li mohu kurzy efektivního rodičovství vézt, aniž bych porušovala autorská práva CRSP. Tehdy jsem se rozhodla preventivně ustoupit a vytvořila jsem novou podobu kurzu pro rodiče. Vychází z mých mnohaletých zkušeností, ze setkávání desítek rodičů i z vašich zkušeností, které jsem s vámi sdílela a také ze vzdělávání v individuální psychologii, které jsem v minulosti absolvovala. Jedná se vlastně o upravenou a modernější podobu Kurzu efektivního rodičovství. Nazvala jsem ho Devatero úspěšného rodiče - efektivní výchova krok za krokem. Mám zpracovanou grafiku, pracovní listy jsou ve formě útlé brožurky, kam si mohou rodiče vpisovat své poznámky.

Protože mi velmi leží na srdci, aby se co nejvíce rodičů dostalo k informacím o výchově dětí vycházející ze zásad individuální psychologie jak je zpracovali pánové Dinkmayer a MacKay a jak je kdysi paní Valerie Wágnerová z jejich materiálů přeložila, zpracovala a přivezla do ČR, nabízím vám pomoc, pokud byste měli problémy s tím, že vedete Kurz efektivního rodičovství. Mohu vám poskytnou materiály i grafiku, které můžete volně šířit. Vnímám jako hlavní poslání této činnosti ne svoje obohacení, ale změnu myšlení co největšího počtu rodičů. K tomu nedojde, pokud nebudete mít vy, lektoři, materiály vhodné ke své práci a vy rodiče dostupnou možnost se programu účastnit. Pokud využijete mé nabídky jen prosím, aby nedocházelo k úpravám a ke změnám v tom smyslu, že se změní podstata kurzu. Pokud si vytvoříte vlastní podobu, už ji prosím nespojujte s mým jménem.


Vzhledem k tomu, že v současné době vykonávám funkci místostarostky nemohu se této oblasti věnovat tak, jak by si zasloužila. Nicméně jsem připravena vám pomoci, poradit - ať už ve vaší lektorské práci nebo s obtížemi, které jako rodiče zažíváte při výchově svých dětí.

Kontaktovat mne můžete na email: eliska.vondrackova@centrum.cz